Conferinţă Internaţională de Inginerie Mecanică

Conferinţa de mecanică OGÉT are un prim obiectiv de a reuni specialişti din domeniul ingineriei mecanice, în vederea acordării unei posibilităţi de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor efectuate, creând astfel premiza indicării unor noi direcţii de cercetare şi de colaborare:
     • prezentarea realizărilor ştiinţifice ale cercetărilor specialiştilor din diferitele domenii ale construcţiilor de maşini;
     • informarea participanţilor asupra noilor rezultate, a technicilor performante în domeniu;
     • întâlnire şi schimb de experienţă între specialişti de la instituţiile participante din diferite ţări.
     • stimularea colaborării internaţionale în domeniul cercetării-dezvoltării.

Prin această manifestare ştiinţifică se urmăreşte o integrare a specialiştilor din ţară în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acestora. De asemenea, prin prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice si de dezvoltare se stimulează colaborarea internaţională în domeniul cercetării-dezvoltării între specialişti, cadre universitare şi cercetători.

Conferinţele de ingineri mecanici, organizate până în prezent, prin tematica lor, au fost orientate spre domeniile de vârf ale economiei naţionale, fapt ce rezultă şi din tematica propusă pentru secţiuni:

  • proiectarea şi execuţia asistată de calculator (CAD-CAM);
  • probleme legate de asigurarea calităţii şi de ecologie;
  • mecanica fină şi mecatronică;
  • inginerie generală.

În cadrul conferinţei se organizează o expoziţie cu diferite produse (dispozitive, aparate, maşini, softuri, etc), ca rezultat al cercetărilor unor firme, specialişti. În acest fel participanţii vor lua cunoştiinţă, direct,de stadiul actual de dezvoltare al cercetarilor în inginerie macanică

Printre participanţii la conferinţă se găsesc specialişti, profesori universitari, de la universităţile tehnice din ţară (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureş, Universitatea SAPIENTIA din Târgu-Mureş, Universitatea din Oradea, etc), din străinătate (Universitatea din Zurich, Universitatea din Nottingham, Universitatea Tehnică şi de Ştiinţe Economice din Budapesta, Universitatea din Miskolc, Universitatea din Győr, Universitatea din Veszprém, etc), precum şi din partea unor asociaţii de specialitate, cum sunt Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Asociaţia Română de Calitate (ARC) etc., care asigură nivelul calitativ ştiinţific ridicat preconizat.