Periodikák

EMT Tájékoztató

Társaságunk hírlevele - az EMT Tájékoztató - időszakos kiadvány, amely a szervezeten belüli információszórást és kapcsolattartást szolgálja. Első száma 1990-ben látott napvilágot. A lapban első sorban az általunk szervezett 8-10 szakmai rendezvénnyel, konferenciával kapcsolatos beharangozók, jelentkezési lapok, előadás-bejelentők, majd a konferenciákat követő kiértékelések, beszámolók kapnak helyet. Ezenkívül megjelennek az általunk szervezett tantárgyversenyekkel, diáktáborokkal kapcsolatos információk. Rendszeresen olvashatók benne hazai és külföldi konferenciákon, szakkiállításokon való részvételi lehetőségek, beszámolók. Tájékoztatónkat minden EMT tagnak térítésmentesen postázzuk, ill. e-mailen megküldjük.

2019-től csak online jelenik meg.

FIRKA 2021-2021

FIRKA

A FIRKA - Fizika Informatika Kémia Alapok - első száma 1991-ben jelent meg társaságunk kiadásában, s a mai napig páratlan kezdeményezés a romániai magyar nyelvű sajtótermékek palettáján. Tanévenként négy szám jelenik meg. Célja egy olyan információforrás teremtése, amely kiegészíti a tankönyvek anyagát és egyaránt segítséget nyújt diákoknak és tanároknak a természettudományok jobb megismeréséhez. Ennek érdekében a laptest szerkezetét úgy alakítottuk, hogy helyet kapjanak benne hosszabb alapcikkek, rendszerező tanulmányok, tudománytörténeti cikkek, valamint kísérletek, laboratóriumi gyakorlatok leírásai. Jelentős szerepe van a kitűzött, ill. megoldott feladatok rovatnak is, amely elősegítheti a tanulókat a diákversenyeken, felvételiken való jobb eredmények eléréséhez. 

A FIRKA folyóirat 30 éves fennállásának megünneplése ,  A rendezvény programja , A FIRKA 30 éve  prezentáció

Kegyelettel emlékezünk a folyórat elhunyt főszerkesztőire , Jubileumi emléklapok

FIRKA plakát terjesztőknek

FIRKA-műhely

Felhívás!

I. Szeretnénk a FIRKA új évfolyam formai, tartalmi színvonalát javítani. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a lapot ismerő tanárok és diákok olvasási szokásainak a felmérése. Kérjük, hogy az alábbi linkeken elérhető kérdőívek anonim kitöltése által, juttassák el szerkesztőségünkbe a FIRKA-val kapcsolatos véleményüket, javaslataikat, kritikájukat. Köszönjük a segítséget! 

II. A 2017/18-as tanévben a FIRKA oldalain új sorozatot indítottunk Kémiai kísérletek középiskolásoknak címmel. 
Várjuk a sorozattal kapcsolatos javaslataikat, az elvégzett kísérleteik ismertetését, azokról készített fényképeiket vagy videofelvételeiket, melyeket a honlapunkon közzéteszünk. 
A FIRKA szerepe a középiskolai kémia oktatásban - MS PowerPoint bemutató

Műszaki Szemle

1997 óta negyedévente megjelenő tudományos cikkeket tartalmazó kiadvány. 2005-től a CNCSIS által is hivatalosan elismert magyar nyelvű tudományos folyóira, melyt publikálási lehetőséget biztosít azon műszaki és természettudományokkal foglalkozó kutatóknak, szakembereknek, akik anyanyelvükön is meg szeretnék jelentetni munkájuk eredményét. 

A Műszaki Szemlében megjelenő cikkek formai követelményei.

Honlapunkon a  Műszaki Szemle tudományos folyóirat  2015-től megjelent számai –  az indexelő szolgáltatások által kezelt, általuk a nemzetközi hivatkozási adatbázisokba is bekerülő – referált folyóiratként (peer-review) is megtekinthetőek.

2019-től csak online jelenik meg.

fiatal muszakiak kulonszama

MŰSZAKI SZEMLE - FIATAL MŰSZAKIAK KÜLÖNSZÁMA

Új publikációs lehetőség
fiatal műszakiak tudományos eredményeinek magyar nyelvű közlésére

A hallgatók publikációs lehetőségére kialakított felület
a MŰSZAKI SZEMLE tudományos folyóirat Fiatal műszakiak különszáma formájába jön létre. 
​​​https://ojs.emt.ro/index.php/muszaki_szemle-kulonszam

 • Kik publikálhatnak?
  Egyetemi hallgatók, mesteri és doktori képzés résztvevői, illetve egyetemet végzett fiatal mérnökök.
   
 • Tartalmi elvárások
  Államvizsga-dolgozatok, magiszteri disszertációk, diákköri kutatások eredeti eredményeinek 6-8 oldalas átdolgozásai, cikk formájában 
             A tudományos cikkek összeállításánál ezt a sablont kérjük használni.

  A nemzetközi folyóiratokban megjelent jelentős szakmai közlemények magyar nyelvű összefoglalója szerzői beleegyezéssel. 
         A fordítást tartalmazó cikkek összeállításánál ezt a sablont kérjük használni.
 • A publikálás feltételei
  a hallgatóknak a dolgozataikban fel kell tüntetniük a tudományos munkát irányító egyetemi oktató nevét, oktató nevét, valamint rendelkeznie kell tanára nyilatkozatával, ezáltal is biztosítva a vezető hozzájárulását az eredmények közléséhez.
  a formai elvárások betartása: a beküldött cikkek meg kell feleljenek a https://emt.ro/node/487 linken feltüntetett követelményeknek.
 • A publikálás jelentősége
  A folyóirat szerkesztősége fontosnak ítéli, hogy a még tanuló, de már kutatómunkával is foglalkozó fiatalok elsajátítsák a tudományos eredmények közlésének módszertanát. A diákplatform létrehozása hiánypótló, eddig ilyen közlési lehetőség magyar nyelven nem állt az egyetemi hallgatók rendelkezésére. A diákfelület működtetése a tudományos folyóiratok online közzétételére kifejlesztett rendszerben (OJS) valósul meg, így a keresőrobotok számára optimalizált tartalom indexelésével biztosított a tudományos cikk világhálón való kellő „láthatósága”. A szerzők a közölt tudományos eredményeiket felhasználhatják a további szakmai előmenetelük során.

Az elnyert projekt által biztosított első két szám 2022. február 1. – április 30. közötti időszakban jelenik meg.
A további számok megjelenése a beküldött cikkek függvényében történik.

A projekt plakátja letölthető itt.

Pályázati azonosító

 

Historia Scientiarum

A folyóirat célja, hogy publikációs felületet teremtsen a matematika, műszaki- és természettudományok, valamint az ipar történetével foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára. 

Tudomány- és ipartörténeti folyóirat / Journal of History of Science and Industry. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1–9. szám), 2012-től önnállósult (a 10. számtól).

2018-tól csak online jelenik meg.

A Historia Scientiarumban megjelenő cikkek formai követelményei.

Honlapunkon a Historia Scientiarum folyóirat  2015-től megjelent számai –  az indexelő szolgáltatások által kezelt, általuk a nemzetközi hivatkozási adatbázisokba is bekerülő – referált folyóiratként (peer-review) is megtekinthetőek.

inter@ktív2

Az Inter@ktív2 a Szabadság napilap és az EMT közös számítástechnikai melléklete, amely havi két alkalommal jelenik meg a Szabadság napilap hasábjain egy oldal terjedelemben. Tematikáját tekintve ismeretterjesztő cikkeket, híreket közöl a számítástechnika, távközlés területéről a lap olvasói számára.