Versenyszabályzat 2023-2024

Öveges József – Vermes Miklós Fizikaverseny
2023-2024. tanév
 

A verseny szervezői: János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT


Regulament_specific_CN_Fizica_Oveges_Jozsef_Vermes_Miklos_2023_rev.pdf

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaverseny a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaverseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága

Dr. Kovács Zoltán, EMT Kolozsvár – a versenyszervező bizottság elnöke
Popa Márta, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár

Fülöp Beáta, EMT, Kolozsvár 
Lakatos Gabriella, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Ágoston-Jancsi Anna, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár

A versenyen a 7-11. osztályos tanulók vehetnek részt.

A nevezés módja

A versenyre való bejelentkezés az EMT honlapján http://fizikaversenyek.emt.ro/ található jelentkezési lap alapján történik, melynek beküldési határideje: 2024. február 2.

I. forduló – helyi szakasz / 2024. február 6., kedd – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat.

A maximum 10-ből legalább 8 pontot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

Az I. forduló lejárta után, kérjük szépen összesítő táblázatban beküldeni a II. fordulóra továbbjutó diákok listáját.

 

II. forduló – megyei szakasz / 2024. március 12., kedd – megyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik. A versenyt 13.00-15.00 óra között kell megtartani. A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam.

A feladatlapokat a bejelentkezett iskolák felelős tanárai e-mailen kapják meg 1 órával a verseny kezdete előtt, melyek sokszorosítását az iskolában kérjük elvégezni.

A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 15.00 órakor fogjuk e-mailen elküldeni.

A javításra a helyszínen, az iskolák szaktanárait kérjük fel, a javítókulcs alapján. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.

A maximum 30-ból legalább 15 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2024. március 18-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak részt vesznek az országos döntőn.

 

III. forduló – országos döntő / 2024. április 12-14. között a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban zajlik. Kérjük, hogy a versenyen részt vevő diákokat fizikatanárok kísérjék el a versenyre, hogy a dolgozatok javítását biztosítani tudjuk. Ebben a fordulóban is a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított feladatlapot kapnak minden (7., 8., 9., 10. és 11.) évfolyam számára.

Figyelem!

Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy a 2024-es Öveges-Vermes fizikaversenyre a fordulónként kért anyag megegyezik a romániai fizika olimpia 7-11. osztályokra vonatkozó programjában kért anyaggal. A program tartalmazza a helyi fordulóra kért anyagot is. A program letölthető az alábbi linken: https://portal.eduhr.ro/programa-pentru-olimpiada-de-fizica/

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden osztály esetén a program tartalmazza az előző évnek az országos döntőre kért anyag utáni részét is.

Azért döntöttünk így, mert egyrészt nehéz kevés anyagból változatos feladatokat nyújtani, főleg a megyei, II. fordulóra, másrészt, a verseny minisztériumi akkreditálása is könnyebb lehet, ha ugyanazokat a követelményeket fogalmazzuk meg, mint a romániai fizika olimpia esetében.

Végül azzal a kéréssel fordulunk a fizikatanárokhoz, hogy a fenti program szerint küldjenek be feladatjavaslatokat (megoldással együtt) a kovzoli7@yahoo.com címre.

Amennyiben a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával.

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825, 594042
Mobil: +40-744-783237, +40-742-291652

E-mail: emt@emt.ro, beata@emt.ro
Web:
www.emt.ro

 

FIRKA folyóirat megrendelői lehetőség: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: +40-744-783237, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 20 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum.