A. terem

Általános gépészet – mechanika,
numerikus szimulációk, szimulációk, transzdiszciplináris gépészeti témák

Ülésvezető:
Dr. FEKETE Gusztáv

11:30  KUBICSEK Ferenc, HEGEDŰS Ferenc
Mikrobuborékokkal történő ammóniagyártás energiaigényének vizsgálata

11:45  PIRI Barnabás, BEREZVAI Szabolcs
Elliptikus héjak átpattanását meghatározó kritikus paraméterek numerikus és kísérleti vizsgálata

12:00  PLAVECZ Lambert, KARAP Attila,
BEREZVAI Szabolcs
Ütközési sokk hatásainak modellezése MEMS szenzorban

12:15  LICSKÓ Gábor
A száraz súrlódás néhány modelljének numerikus vizsgálata

12:30  FODOR Balázs, KOSSA Attila
A Mooney-Rivlin-féle hiperelasztikus anyagmodell stabilitási vizsgálata
többtengelyű terhelések esetén

12:45  ILYÉS Szilárd, PÁSZTOR Judit
Egy házi-készítésű tüzelőanyag-adagolórendszer néhány sajátossága

 

13:00  ebédszünet  

 

Általános gépészet – mechanika,
numerikus szimulációk, szimulációk, transzdiszciplináris gépészeti témák

Ülésvezető:
Dr. KOVÁCS Ádám

15:00  POÓS Tibor, SOR Levente
Szorpciós izoterma mérőállomás megtervezése és beüzemelése

15:15  ENDRÉSZ Balázs, STÉPÁN Gábor
Furuta-inga tervezése képfeldolgozást megvalósító szabályozáshoz

15:30  KISS László, SPISÁK Bernadett
Érzékenységi vizsgálat a reaktortartályban fellépő termikus sokk okozta feszültségekre végeselem analízis segítségével

15:45  MARTINOVICH Kristóf, BACHRATHY Dániel
Szimuláció alapú stabilitásvizsgálat állapotfüggő időkésésű modellekben

16:00  SZABÓ Márton, HABIB Giuseppe
Rázórosták forgórész-elrendezésének hatása a mechanikai szinkronizációra

16:15  BESENYEI István, BIHARI Zoltán
Alumínium profilok belső furatának
terhelhetősége gépépítési szempontból

 

16:30  szünet           

Általános gépészet – mechanika,
numerikus szimulációk, szimulációk, transzdiszciplináris gépészeti témák

Ülésvezető:
Dr. ILYÉS Szilárd

16:45  GÁCSI László, KISS Ádám
Inverz inga biztonságkritikus szabályzásának vizsgálata korlátolt beavatkozás mellett

17:00  CZIFRA György
Generatív tervezés és mesterséges intelligencia a tervezésben

17:15  PAPP Klaudia, PIROS István Attila
Rekonstrukciós megoldások CT felvétel alapján készített állkapocsra

17:30  NAGY Dániel, HEGEDŰS Ferenc
Buborék interakciók vizsgálata a szonokémiában

17:45  NAGY Dániel, PÁSTHY László, TAMÁS Kornél
Diszkrételemes módszerek implementációja grafikus processzorokra numerikus talajszimulációk gyorsításához