XVII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

Helyszín
Nagykároly - Károlyi-kastély
Időpont
Vége

A konferencia szervezője:

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Tudománytörténeti Szakosztálya

A konferencia társszervezői:

Nagykároly Polgármesteri Hivatal
    
Gróf Károlyi Kulturális Idegenforgalmat Népszerűsítő Alapítvány

A konferencia célja:

 • évenkénti rendszerességgel fórumot teremteni a tudomány- (matematika, műszaki- és természettudományok) és technikatörténettel foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára,
 • tudományos és technikai örökségünk bemutatása. 

Témák:

 • a matematika és a természettudományok története,
 • ipartörténet,
 • a technika és technológiák története (ide tartozik például az építészeti technológiák története is). 

Tervezett program:

június 27., csütörtök: délután érkezés, regisztráció

június 28., péntek: egész napos kirándulás tervezett útvonala:

 • Nagykároly Mezőpetri – Sváb tájház (legnagyobb Szatmár környéki sváb település – elmagyarosodva)
 • Érmihályfalva – Andrássy Ernő Városi Néprajzi és Történelmi Múzeum (Andrássy Ernő: orvos, ornitológus, régész); Gizella-malomból → Ifjúsági Kultúrközpont
 • Ottomány – Ottományi-kultúra (régészet); Árpád-kori református templom, Komáromy–kastély és arborétum; Szentjóbi Szabó László szobra.
 • Székelyhíd – Érmelléki Halászmúzeum; Stubenberg-kastély és magtár.
 • Csokaly – Fényes Elek: kúria (csak részben a régi), szobor; emléktábla koszorúzással. 
 • Margitta – itt születtek: Réthy Károly geológus, Horváth János irodalomtörténész, egyetemi tanár, MTA-tagja, Horváth Imre költő, Harag György színházi rendező.
 • Sződemeter – Kölcsey Ferenc szülőfaluja
 • Érmindszent – Ady Endre szülőhelye – Nagykároly


június 29., szombat: helyszín: Károlyi-kastély

                                   tudományos ülésszak
                                   konferencia megnyitó, köszöntők
                                   előadások
                                   ebédszünet
                                   előadások
                                   a konferencia zárása, beszélgetés

június 30., vasárnap:         hazautazás

Konferenciakötet:

A bemutatott előadásokat nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal) ellátott, az Open Journal System-ben létrehozott online kötetben közöljük. (http://ojs.emt.ro).
A cikkeket a formai követelmények menüpontban leírtak szerint kérjük elkészíteni. 

Jelentkezni lehet:

Önálló kutatási eredményeket bemutató tudomány- és technikatörténeti előadásokkal a matematika, a műszaki- és természettudományok, valamint az ipar bármely területéről.

Határidők: 

Jelentkezési űrlap beküldésének határideje: 2024. június 17.
A  bejelentett előadás anyagának beküldési határideje: 2024. június 17.

A konferencia titkársága:

RO-400604 Cluj-Napoca B-dul 21 dec. 1989, nr. 116
Postacím: RO-400750 Cluj-Napoca, O.P. 1, C.P. 140.
Tel.: +40-0744-783237
E-mail: emt@emt.ro, Web:
http://ttk.emt.ro/.

Kapcsolattartó személy:
Fülöp Beáta, programszervező (beata@emt.ro)