Conferinţa Internaţională de Chimie

Descrierea conferinței

Conferinţa Internaţională de Chimie, vizează prezentarea rezultatelor din mai multe domenii ale chimiei, cu accent pe domenii de vârf (biochimie-biocataliză, nanotehnologii, ştiinţa şi ingineria mediului).

Această manifestare, fiind o conferinţă naţională cu participare internaţională, permite cercetătorilor din România să ia contact direct şi să stabilească colaborări reale cu cercetători din mai multe ţări (Ungaria, Canada, Germania, Olanda), implicaţi în programe internaţionale de cercetare. Acest aspect poate fi ilustrat prin existenţa unor colaborări internaţionale, ca urmare a ediţiilor precedente.

Organizarea conferinţei prezintă importanţă nu numai pentru cercetători, dar şi pentru tinerii absolvenţi şi studenţii, care pot participa la manifestare.

Organizarea Conferinţei Internaţionale de Chimie permite dezvoltarea de noi direcţii de cercetare, în domeniile de vârf ale chimiei, cu implicaţii economice şi sociale. Prezenţa cercetătorilor din diferite ţări permite realizarea de noi colaborări internaţionale, ceea ce se va concretiza în proiecte internaţionale de colaborare:

Întâlnirea şi prezentarea rezultatelor va conduce la stimularea cercetării, dezvoltării şi va permite concretizarea rezultatelor aplicative prin elaborarea inovaţiilor şi a brevetelor.

Prezenţa cercetătorilor străini şi români, a unor specialişti cunoscuţi din întreaga lume, face posibilă integrarea specialiştilor români în activitatea comunităţii ştiinţifice internaţionale şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii.

Invitaţiile făcute fac posibilă participarea specialiştilor noştri la reuniuni internaţionale pe bază de reciprocitate. Totodată există posibilitatea creării unor colaborări între Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania şi diferitele societăţi de chimie din ţară şi din străinătate.

Conferinţa se desfăşoară prin: Prelegerile plenare, prezentările orale, posterele şi editarea lor în volumul conferinţei va permite promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti. Prezentările plenare vor permite participanţilor să cunoască cele mai noi realizări în diferitele domenii ale chimiei, cu accent pe domeniile prioritare.

În scopul promovării tinerilor, pentru studenţii anilor terminali şi master, se va organiza o secţiune „Poster pentru tineret”, unde lucrările cele mai valoroase vor fi premiate.

Rezultatele ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţei (prezentări plenare, orale, poster) vor fi publicate in extenso în volumul conferinţei.

În paralel cu aceste activităţi se organizează o expoziţie de specialitate, unde institutele de cercetare şi firmele îşi pot expune produsele finalizate în urma cercetărilor anterioare.

În plen sau în secţiuni firmele specializate pot prezenta preocupările, rezultatele şi solicitările privind rezolvarea unor probleme teoretice sau practice în colaborare internă sau internaţională. Această expoziţie ajută mult pe exponanţi să-şi popularizeze produsele exact în rândul celor mai competente persoane din domeniu.

 

Anuntul conferinței

Conferinţa Internaţională de Chimie ediţia a XXX-a

Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2024

Organizatori:

Asociația Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, Departamentul de Chimie, Cluj-Napoca
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Cluj-Napoca

Parteneri cooperanți:
Asociația Chimiștilor Maghiari, Budapesta, Ungaria

Societatea Maghiară de Științe ale Naturii, Budapesta, Ungaria

Site-ul conferinței: http://chem.emt.ro

Scopul conferinței:
Crearea unor posibilități de întâlnire şi de colaborare pentru cadre universitare, cercetători, doctoranzi, studenți din diferite universități situate în bazinul Carpatic și pentru specialiști din mediul de afaceri din țările regiunii

Președintele conferinței: Dr. Majdik Cornelia, președintele Departamentul de chimie

Comitetul științific al conferinței:
Dr. DIBÓ Gábor, Universitatea Selye János, Komarno, Slovacia
Dr. GÁL Emese, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
Dr. HÓRVÖLGYI Zoltán, Universitatea Tehnică și Economică din Budapesta, Ungaria
Dr. HUSZTHY Péter, Universitatea Tehnică și Economică din Budapesta, Ungaria
Dr. JOÓ Ferenc, Universitatea din Debrecen, Ungaria
Dr. KÉKI Sándor, Universitatea din Debrecen, Ungaria
Dr. KILÁR Ferenc, Universitatea din Pécs, Ungaria
Dr. MAJDIK Cornelia, Președintele Departamentul de chimie, ASMTȘT, Cluj-Napoca, Romania
Dr. MEZEY Pál, Memorial University of Newfoundland, Canada
Dr. NAGY Levente Csaba, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
SIMONNÉ Dr. SARKADI Livia, Universitatea de Agricultură si Știintele Vieții (MATE),
Gödöllő, Ungaria

Dr. ZSUGA Miklós, Universitatea din Debrecen, Ungaria

Tematicele conferinței:

 • agrochimie
 • chimie aplicativă
 • chimie analitică
 • biochimie
 • metodologia predării
 • chimie alimentară
 • chimie fizică
 • chimie farmaceutică
 • chimie mediului și tehnologie
 • chimie din industria plasticului și cauciucului
 • metodologia educațională
 • chimie organică
 • chimie anorganică

Programul conferinței:    
miercuri, 23 octombrie:

 • sosirea, registrarea participanților
 • concert de orgă

joi, 24 octombrie

 • excursie de studii pe traseul: Cluj-Napoca – Răscruci – Gherla – Sic – Cluj-Napoca
 • wellcome drink

vineri, 25 octombrie:

 • deschiderea festivă a conferinței, dezbateri plenare
 • dezbateri plenare ale studenților PhD
 • prezentare de postere ale studenților
 • prezentare de postere
 • cină festivă

sâmbătă, 26 octombrie:

 • dezbateri pe secțiuni
 • încheierea festivă a conferinței, premiere

Volumul on-line a abstractelor conferinței se va posta pe :

https://ojs.emt.ro/chem/issue/archive

Secretariatul conferinței:
RO-400604 Cluj, Bd. 21 Dec. 1989 nr. 116

RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 140
Tel: +40-744-783237, +40-264-590825
E-mail: emt@emt.ro

Persoană de contact:
Tóth Ildikó, coordonator programe
Tel: +40-744-783237,
E-mail:
programszervezo@emt.ro

Parteneri de organizare

 


Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapesta
 


Magyar Természettudományi Társulat, Budapesta

 

Volumul conferinței


Arhiva conferinței