Conferinţa Internaţională de Construcţii

Conferinţă internaţională de construcţii - ÉPKO  este o manifestare ştiinţifică organizată anual pentru specialişti, ingineri proiectanţi, cercetători, tehnologi, cadre didactice universitare care lucrează în domeniul construcţiilor.

Această manifestare reuneşte un număr mare de specialişti care îşi desfăşoară activitatea în mai multe ţări din lume în domenii foarte variate.

Tematica conferinţei este orientată spre domenii actuale privind proiectarea şi execuţia diverselor tipuri de construcţii, probleme actuale privind proiectare şi realizarea căilor de comunicaţii terestre, structuri uşoare, structuri suspendate pe cabluri, materiale de construcţii noi şi performante, probleme legate de construcţia şi reabilitarea construcţiilor din beton armat şi construcţii metalice, probleme privind adaptarea normelor din ţară la cele Europene (EUROCODE), probleme privind informatizarea activităţilor de cercetare, proiectare, tehnologie, respectiv probleme privind protecţia mediului.

Conferinţa ÉPKO este orientată către sectoare prioritare din domeniul construcţiilor pentru ţara noastră şi anume construcţii legate de infrastructura ţării, probleme de reabilitare a construcţiilor şi protecţia mediului. Lucrările legate de infrastructură, de exemplu realizarea lucrărilor pe coridorul european de circulaţie (Coridorul IV Pan European), lucrările legate de autostrada Transilvania vor fi reflectate în lucrările conferinţei.

Modernizarea infrastructurii ţării, realizarea unei reţele de drumuri în diferite judeţe ale ţării, construcţii de poduri în aceste zone sunt la fel problemele care vor fi dezbătute în cadrul conferinţei.

Problema oraşelor, realizarea fluidizării circulaţiei, crearea locurilor de parcare, subtraversările sunt tematici importante a conferinţei..

Cu ocazia acestor manifestări ştiinţifice sunt prezentate realizările specialiştilor autohtoni, rezultatele unor cercetări din universităţi şi instituţii din ţară şi de peste hotare. Din lucrările prezentate mai mult de jumătate sunt lucrările specialiştilor din ţară.

Lucrările conferinţei se desfăşoară în plen şi pe secţii în funcţie de specialitatea celor care vor participa şi în funcţie de rezumatele lucrărilor trimise spre publicare
Secţiile propuse sunt:

 • construcţii legate de transporturi (căi ferate, drumuri, poduri)
 • construcţii civile
 • construcţii din beton armat şi precomprimat
 • construcţii metalice
 • instalaţii în construcţii
 • materiale de construcţii
 • reabilitarea construcţiilor
 • protecţia mediului
 • proiectarea asistată de calculator, normele europene de proiectare (EUROCODE)
 • arhitectură şi urbanism
 • probleme educaţionale

Conferinţa dă posibilitate şi firmelor din domeniu pentru prezentarea produselor sau tehnologiilor noi implementate sau prezentarea unor lucrări deosebite executate. Aceste manifestări ştiinţifice oferă posibilitatea realizării unor legături între specialiştii care lucrează în diferite ţări.

Lucrările prezentate la conferinţă sunt editate într-un volum în condiţii grafice deosebite. Acest volum este distribuit participanţilor conferinţei precum şi bibliotecilor din ţară şi din străinătate.

Conferinţele organizate în anii anteriori, cu participare internaţională din Ungaria, Slovacia, Iugoslavia, Olanda, Elveţia, au arătat că există interes şi dorinţă de participare, de informare. Participanţii “Conferinţei Internaţionale de Construcţii” sosesc din universităţi de prestigiu din Europa - Universitatea Tehnică Lausanne, Universitatea Tehnică Novi Sad, Universitatea Tehnică Budapesta, Universitatea Tehnică Pécs, Universitatea Tehnică Kosice, Universitatea Tehnică Bratislava - precum şi de la instituţii de cercetare, proiectare şi execuţie.