Conferinţa de Geodezie

Prima Conferinţă de Geodezie s-a organizat din iniţiativa Secţiei de Măsurări Terestre al Societăţii Maghiare Tehnico-Ştiinţifice din Transilvania, împreună cu Filiala din Oradea, în luna iulie 2000. Printre scopurile propuse ale conferinţei amintim: realizarea legăturilor de colaborare între persoanele fizice şi juridice de specialitate din ţară şi din străinătate, completarea, dezvoltarea cunoştinţelor şi orientărilor de specialitate ale specialiştilor din ţară, încadrarea lor rapidă şi eficientă în procesul de însuşire şi utilizare a soluţiilor tehnice de specialitate actuale şi viitoare, urmărirea continuă a cerinţelor rapid schimbătoare ale societăţii faţă de activitatea şi produsele proprii ale tuturor componentelor măsurării terestre.

La această apreciată conferinţă, pe lângă specialiştii din România participă reprezentanţii de seamă din partea organizaţiilor şi instituţiilor de specialitate din Ungaria, cum ar fi Academia de Ştiinţe, Secţia Geodezie, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, MFTTT(Societatea Maghiară de Măsurări terestre, Cartografie, şi de Teledetecţie), FŐMI(Institutul de Măsurări Terestre şi de Teledetecţie), instituţii de învăţământ superior de specialitate, oficii judeţene de cadastru, specialiştii firmelor private, precum şi persoane fizice.

Pe lângă referatele de specialitate deosebit de actuale, participanţii asistă la prezentări de firme şi vizitează expoziţia cu produsele de specialitate realizate de firmele prezente. Participanţii au de asemenea ocazia să asiste la prezentarea aparaturii de specialitate de ultima generaţie, expuse de distribuitorii din ţară şi din Ungaria.

La fel ca în cazul celorlalte conferinţe organizate de EMT, referatele prezentate la Conferinţa de Geodezie sunt editate într-un volum special, pus la dispoziţia participanţilor la faţa locului, odată cu operaţiunile de înregistrare. 

Începând cu anul 2008, Conferinţa de Geodezie a fost inclusă în cadrul programelor anuale de perfecţionare profesională liber eligibile ale Comitetului de Perfecţionare Profesională a Camerei Inginerilor din Ungaria.