Versenyszabályzat

Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek
2021-2022. tanév

A verseny szervezői:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság-EMT
János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek szerepelnek a romániai Oktatási Minisztérium 2021-2022. évi országos versenynaptárában.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek Erdélyi Versenyszervező Bizottsága:
Dr. Kovács Zoltán, EMT Kolozsvár – a Versenyszervező Bizottság elnöke
Dr. Karácsony János, BBTE, Fizika Kar, Kolozsvár
Popa Márta, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Vörös Alpár, Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár
Székely Zoltán, Tamási Áron GImnázium, Székelyudvarhely
Faluvégi Ervin, Silvania Főgimnázium, Zilah
Fülöp Beáta, EMT, Kolozsvár

A versenyen a 7-11. osztályos tanulók vehetnek részt.

A nevezés módja
A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján http://fizikaversenyek.emt.ro/ található jelentkezési lap alapján történik (a diákok névsorát tartalmazó összesítő táblázattal együtt), melyek beküldési határideje:
2022. február 14.
Megkérjük a versenyért felelős tanárokat, hogy minden iskolából egy összesített táblázatba foglalják a jelentkező diákokat, illetve az iskolából bejelentkezett diákok együtt  versenyezzenek és a dolgozatok javítását is közösen végezzék az iskola szaktanárai.
A szervezők a versenyfelelős tanárral tartják a kapcsolatot, az általa megadott email címre küldik ki a versennyel kapcsolatos információkat, a feladatlapokat, a javítókulcsokat, illetve az eredményeket.


I. forduló – helyi szakasz / 2022. február 21., hétfő – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat.
A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

II. forduló – megyei szakasz / 2022. március 9., szerda – a helyi iskolákban zajlik.
A versenyt 13.00-15.00 óra között kell megtartani.
Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön-külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyamok számára.

Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlapok  kérdései  között  lesz  olyan,  amely  az  EMT  által  szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat fizika tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2020-2021-es, valamint a 2021-2022-es évfolyam 1-es és 2-es számaiból.

A feladatlapokat a bejelentkezett iskolák a versenyfefelős tanár által megadott e-mail címre kapják meg fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 12.30 órakor, melyek szükséges számban való sokszorosítását az iskolában kérjük elvégezni.
A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 15.00 órakor fogjuk e-mailen elküldeni.

A javításra a helyszínen, a iskolák szaktanárait kérjük fel, a javítókulcs alapján. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.

A maximális 30-ból 20 pontot elért tanulók dolgozatait kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2022. március 15-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).
A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak  részt vesznek az országos döntőn.

III. forduló – országos döntő / 2022. április 29-30. között a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban zajlik. Ebben a fordulóban is a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam.

A magyarországi döntőkön való részvétel a járványhelyzet miatt nem véglegesíthető jelen pillanatban, ezzel kapcsolatosan az egyeztetések után tájékoztatást küldünk majd.

Figyelem!
Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.
A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán
(tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 20 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum.

Regulament_specific_CN_Fizica_%C3%96veges_J%C3%B3zsef_Vermes_Mikl%C3%B3s_2022.pdf

Amennyiben a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825
Mobil: +40-744-783237, +40-742-291652

E-mail: emt@emt.ro, beata@emt.ro
Web:
www.emt.ro