Tananyag

 

Az EMT Öveges József versenyére kért fizika tananyag 7. osztályosoknak

A román fizikaolimpiai követelmények alapján: https://portal.eduhr.ro/programa-pentru-olimpiada-de-fizica/

 

 

 

Az aktuális év anyagából

Az előző év anyagából

Helyi szakasz

2024.02.06.

Skaláris és vektoros fizikai mennyiségek

Skaláris fizikai mennyiségek. Meghatározás. A skaláris fizikai mennyiségek (pl. idő, tömeg, térfogat, sűrűség, hőmérséklet) azonosítása.

Vektor mennyiségek. Meghatározás. Vektormennyiségek azonosítása (pl. sebesség, gyorsulás, erő).

Matematikai fogalmak és modellek a fizika tanulmányozásában

Tanult fizikai mennyiségek és jelenségek (6. osztályos ismétlés)

Egy kísérlet végrehajtásának szakaszai

Kiterjesztés: A metrikus viszonyok kísérleti vizsgálata a derékszögű háromszögben

Megyei szakasz

2024.03.14.

Mechanikai munka és energia

Állandó erőkkel végzett mechanikai munka. Mértékegységek

Mechanikai teljesítmény. A teljesítmény mértékegységei. Hatásfok

Országos szakasz

2024.04.12-14.

Mechanikai munka és energia (folytatás)

Kinetikus energia

Gravitációs potenciális energia.

Kiterjesztés: Rugalmassági potenciális energia

Mechanikai energia

A mechanikai energia megmaradása

Kiterjesztés: Mechanikai energia átalakítási módszerei

 

 

Az EMT Öveges József versenyére kért fizika tananyag 8. osztályosoknak

A román fizikaolimpiai követelmények alapján: https://portal.eduhr.ro/programa-pentru-olimpiada-de-fizica/

 

 

 

Az aktuális év anyagából

Az előző év anyagából

Helyi szakasz

2024.02.06.

A nyomás.

Nyomás. Hidrosztatikus nyomás

Légköri nyomás (interdiszciplináris megközelítés - földrajz)

Pascal törvénye. Alkalmazások

Arkhimédész törvénye. Alkalmazások

Testek transzlációs és rotációs mozgása

Transzlációs egyensúly

Erőnyomaték. Mértékegység. Rotációs egyensúly. Erőkar (interdiszciplináris feldolgozás - erőkarok a mozgásszervekben)

A súlypont

A testek egyensúlya és a potenciális energia

Megyei szakasz

2024.03.14.

Termikus jelenségek

- Brown-mozgás (kísérleti). Hőmozgás. Diffúzió. Fűtési állapot. Termikus egyensúly. Empirikus hőmérséklet.

- Hő, folyamatméret

- Hőátadás (vezetés, konvekció, sugárzás) Kiterjesztés a technológiában: hőgép (kvalitatív) Hőtényezők. Kalorimetria

- Halmazállapotok, jellemzők

- Kiterjesztés: állapotváltozások

- Interdiszciplináris kiterjesztés: a jég olvadásában részt vevő hőcsere vizsgálata (látens hő)

- Technológiai kiterjesztés: az egyensúlyi hőmérséklet meghatározása inhomogén rendszerekben.

- Kiterjesztés: tüzelőanyagok

Országos szakasz

2024.04.12-14.

Elektrosztatika

- Testek elektromos feltöltése, az elektromos töltés. Elektromosan feltöltött testek közötti kölcsönhatás

- Coulomb-törvény (az elektromos erőt befolyásoló mennyiségek kísérleti azonosítása)

Elektrokinetika

- Elektromos áramkörök. Az áramkör összetevői

- Elektromos generátorok

- Elektromos feszültség.

- Elektromos áram intenzitása

- Mérőműszerek - ampermérő, feszültségmérő, ohmmérő, wattmérő, multiméter.

Az elektromos áram mágneses hatása

- A mágneses hatás kísérleti (minőségi) vizsgálata.

- Elektromágnesek

- Az elektromágnes által kifejtett erő az áramerősség (nagysága és iránya, tekercsszerkezeti paraméterek) függvényében:

- a tekercs keresztmetszete, a menetek száma, a mag típusa).

- Alkalmazások

 

 

Az EMT Vermes Miklós versenyére kért fizika tananyag IX. osztályosoknak

A román fizikaolimpiai követelmények alapján: https://portal.eduhr.ro/programa-pentru-olimpiada-de-fizica/

 

 

 

Az aktuális év anyagából

Az előző év anyagából

Helyi szakasz

2024.02.06.

Az egyenes vonalú mozgás és az egyenletes körmozgás kinematikája.

A dinamika első alapelve.

A dinamika második alapelve.

A dinamika harmadik alapelve.

Hooke törvénye. Egy szálban fellépő feszültség.

Elektrokinetika

Az elektromos áram és hatásai. Alkalmazások

Elektromos áramkörök

- Elektromos feszültség. Az elektromos áram intenzitása

- Mérőműszerek - ampermérő, voltmérő

- Elektromotoros feszültség

Ohm törvénye az áramkör egy részére és a teljes áramkörre

- Elektromos ellenállás

- Ellenállások csoportosítása

- Azonos generátorok csoportosítása

Energia és elektromos energia. Joule törvénye.

Az elektromos áram mágneses hatása

Az elektromágnes által kifejtett erő az áram intenzitásától függően Elektromágnesek, alkalmazások

Megyei szakasz

2024.03.14.

A csúszó súrlódás törvényei

Az egyetemes tömegvonzás törvénye

Variációs tételek és megmaradási elve a mechanikában

A mechanikai munka. A teljesítmény

Az anyagi pont mozgásienergia változásának tétele

Gravitációs és *rugalmas potenciális energia

A mechanikai energia megmaradásának elve

Országos szakasz

2024.04.12-14.

Az impulzusváltozás tétele

*A lendület megmaradásának elve

A sztatika elemei

Haladómozgási egyensúly

Forgómozgási egyensúly

 

 

Az EMT Vermes Miklós versenyére kért fizika tananyag X. osztályosoknak

A román fizikaolimpiai követelmények alapján: https://portal.eduhr.ro/programa-pentru-olimpiada-de-fizica/

 

 

 

Az aktuális év anyagából

Az előző év anyagából

Helyi szakasz

2024.02.06.

A termodinamika elemei

Termodinamikai alapfogalmak

Kalorimetria

A termodinamika I. főtétele

A termodinamika első főtételének alkalmazása az ideális gáz állapotváltozásaira

Geometriai optika

Fényvisszaverődés és fénytörés

Vékony lencsék

Lencserendszerek

Megyei szakasz

2024.03.14.

Halmazállapot változások

Országos szakasz

2024.04.12-14.

    1. Termikus motorok

*A termodinamika második főtétele

 

 

Az EMT Vermes Miklós versenyére kért fizika tananyag XI. osztályosoknak

A román fizikaolimpiai követelmények alapján: https://portal.eduhr.ro/programa-pentru-olimpiada-de-fizica/

 

 

 

 

Az aktuális év anyagából

Az előző év anyagából

Helyi szakasz

2024.02.06.

Rezgések és mechanikai hullámok

A mechanikai oszcillátor

Periodikus jelenségek. Oszcillációs folyamatok a természetben és a technikában

A rezgőmozgásra jellemző mennyiségek

Csillapított mechanikai rezgések

Az egyenáram előállítása és alkalmazása

Elektromos áram

Ohm törvénye

Kirchhoff törvényei

Ellenállások ill. elektromos generátorok csoportosítása

Energia és elektromos teljesítmény

Az elektromos áram hatásai Alkalmazások

Váltóáram előállítása és alkalmazása

Váltakozó áram

Áramkör elemei

Energia és teljesítmény váltakozó áramban

A transzformátor

Elektromos motorok

Háztartási gépek

Megyei szakasz

2024.03.14.

A harmonikus oszcillátor modellje

Párhuzamos rezgések összetétele.

*A merőleges rezgések összetétele

Csatolt mechanikai oszcillátorok

Fenntartott mechanikai rezgések. Kényszerrezgések

Rezonancia

Következmények és alkalmazások

Országos szakasz

2024.04.12-14.

Mechanikai hullámok

Perturbáció terjedése rugalmas közegben

Energiaátvitel

A síkhullám modellje. Térbeli és időbeli periodicitás

Mechanikai hullámok visszaverődése és törése

Szeizmikus hullámok

Mechanikai hullámok interferenciája.

Helyhez kötött interferencia

Akusztika

Mechanikai hullámok diffrakciója – kvalitatív

Ultrahang és infrahang. Alkalmazások az orvostudományban, az iparban, a haditechnikában