Historia Scientiarum Multimedia – Tudomány- és technikatörténeti kisfilmek

Tekintse meg az EMT Historia Scientiarum tudomány- és technikatörténeti folyóiratának cikkeiből készült 10–15 perces videókat, melyeket Miholcsa Gyula elismert Heves Endre-díjas erdélyi magyar szerkesztő, operatőr, dokumentumfilm-rendező készített.

A kisfilmek röviden, érdekes képanyaggal, mindenki számára érthetően mutatják be az alábbi témákat:

Bolyai
Bolyai János utolsó évei
a cikk szerzője Oláh Gál-Róbert


Javasoljuk iskolákban, egyetemeken történő bemutatását, esetleg összekötve Bolyai sírhelyének felkeresésével, életének ismertetésével. Mindenki számára tanulságos, hogy a magyarság és a világ egyik legnagyobb matematikusa, milyen szerény, méltatlan körülmények között távozott a földi életből. A mi és a jövő generációinak feladata emlékét becsülettel és büszkén megőrizni.

 

Hell
Hell Miksa kolozsvári tevékenysége
a cikk szerzője Szenkovits Ferenc


A csillagok, a csillagászat mindannyiunkat érdekel, gyakran csodáljuk a csillagos égboltot és próbáljuk kiolvasni, vajon milyen is lesz az életünk. Ilyenkor büszkén gondoljunk Hell Miksa híres csillagászunkra, aki az első kolozsvári egyetemen magyarázta, akkor még latinul a matematikát és csillagászatot az akkori hallgatóknak. A videóból megismerhetjük Hell Miksa életét, aki 1755-től a bécsi csillagvizsgáló igazgatója és a bécsi egyetem csillagászat professzora. E minőségében ő irányította az egri, budai, nagyszombati és kolozsvári csillagvizsgálók építését. Hell Miksa három évig (1752–1755) Kolozsváron élt és dolgozott, a kolozsvári jezsuita egyetemen a matematika és a csillagászat térhódítása érdekében tevékenykedett.

 

Foldgaz
Az erdélyi földgáz felfedezésének igaz története
a cikk szerzője Wanek Ferenc


Napjainkban nagyon sokat hallunk a földgáz jelentőségéről, gazdasági fontosságáról, a félelmekről, melyet a jelenleg zajló háború jelenthet, ha csökken a gázellátás. A jelenlegi körülmények még aktuálisabbá teszik a videó tematikáját, melyből megtudhatjuk, és láthatjuk azokat a helyeket, ahol már 1612-ben megfigyelték a sós víz fortyogása mellett hogyan ég a feltörő gáz. Sajnálatosan az erdélyi földgáz kitermelésére és felhasználására még évszázadokat kellett várni. Büszkék lehetünk, hogy itt Erdélyben található a világ egyik legmagasabb tisztaságú földgáza (99% felett metán gázt tartalmaz). Ismerjük meg Erdély földgáz lelőhelyeinek történetét.

 

Vanyolo
A szentegyházi ványoló
a cikk szerzője Szilágyi József


Hogyan éltek és dolgoztak, az emberek régen (nem is olyan nagyon régen), ez mindig mindenki számára érdekes, de ennél több tudománytechnikai jelentősége van, hiszen a ványolás egy kisipari technológia, a gyapjú feldolgozásának része. A videó segítségével ellátogathatunk Szentegyházára, megismerhetjük egy szentegyházi család tulajdonában található ványoló történetét és megtudhatjuk, hogyan történik a ványolás.

 

Szilagysomlyo
Toronyóra felállítása Szilágysomlyón 1857-ben
a cikk szerzője Emődi András


Szilágysomlyón 1857-ben elkészült a helyi református templom toronyórája, amelyet közadakozásból állítottak fel. Az órát a debreceni Schável József órakészítő-lakatos készítette. A videó a korabeli levéltári feljegyzések alapján vizsgálja az óra elkészítésének történetét és körülményeit. Ha Szilágysomlyón járunk ne felejtsük el megtekinteni a toronyórát.

 

szamjegyek
Változó számjegyeink Erdélyben
a cikk szerzője Miholcsa Gyula


Az élet, már a kezdetekben szükségessé tette szimbólumok használatát a számok írására, hiszen mindig felvetődött a számlálás, megszámlálás kérdése. Amikor a honfoglaló magyarok Európába érkeztek (896), saját rovásírásos számjegyeik voltak, A római számjegyek – melyekkel nehéz volt matematikai műveleteket végezni – a Római Birodalomnak köszönhetően terjedtek el egész Európában. Amikor Szent István áttérítette népét a keresztény hitre (1000 körül), a római számjegyeket kezdték használni. A videóból megtudhatjuk, hogyan kerültek be Erdélybe a ma is használt hindu-arab számjegyeink?

A honlapon a videók mellett találhatóak a közölt cikkek, melyek a videók elkészítésének alapját képezték, az érdeklődők ezekből részletesebb információkhoz juthatnak.
Kérjük népszerűsítse a videókat, valamint javasoljon új témákat a további videók elkészítéséhez. Olvassa a Historia Scientiarum folyóiratot, közöljön cikkeket és vegyen részt a EMT által évente megszervezett Tudomány- és Technikatörténeti Konferencián

 

logo1logo2
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma FIP-SN-2021-MUL-0012 kódszámú pályázatának a támogatásával készült.