Eredmények az Irinyi János Országos kémiaversenyen a 2022 -es tanévben

Ebben az iskolai évben a járványügyi helyzet következtében az Irinyi János kémiaverseny minden fordulója on-line szervezésben történt. Köszönjük a részvételt és nagyon köszönjük a tanárok felkészítő munkáját.
Gratulálunk minden résztvevőnek, mindenki nyertes, hiszen a verseny segít megszerettetni a kémiát, hozzájárul az ismeretek bővítéséhez természettudományok területén.

Elért eredmények:

A versenyen összesen 130 diák vett részt 22 iskolából.
(A versenyeredmények a fordulókra kattintva megtekinthetőek).

A legjobb eredményt elérő 7 diák (IX-XI. oszt.) továbbjutott a verseny magyarországi döntőjére, melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete szervez a Debreceni Tudományegyetemen 2022. április 1-3. időszakban.

A nyertesek listája:

I. díj – Dobra László Edgár (XI. oszt.), Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára Kovács Zsuzsa;

II. díj – Vitályos Mátyás (XI. oszt.), Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára Kovács Zsuzsa;

III. díj – Király Tamás Gábor (IX. oszt.), Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti, felkészítő tanára Átyim Erzsébet

Dicséret – Szenkovits Ervin (IX. oszt.), János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára Péter Rozália

Dicséret – Tötös Artúr (IX. oszt.), János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára Péter Rozália

Dicséret – Szász Anita (XI. oszt.), Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely, felkészítő tanára Tőkés Ildikó

Dicséret – Demes Krisztián (XI. oszt.), Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára Kovács Zsuzsa;

Az Irinyi János kémiaverseny, a Minisztérium által elismert tantárgyverseny. A versenyt a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki kara is elismeri, a verseny első helyezettje, bejutást nyer a Kémia és Vegyészmérnöki karra, 9,50 átlaggal, sikeres érettségi diploma megszerzése után. A biztosított átlag azt jelenti, hogy a ezzel az átlaggal versenyzik a diák, az általa kitöltött opciók sorrendjének megfelelően.


A felvételire vonatkozó információk a kar honlapján olvashatóak:
http://www.chem.ubbcluj.ro/admitere/regulament.html

Anexa Facultății de Chimie și Inginerie Chimică la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai 2022

(Se atribuie media de admitere 9,50 (nouă 50%): www.chem.ubbcluj.ro - candidaților care au obținut premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadelor școlare de chimie, a Olimpiadelor de tehnologie (domeniile industrie alimentară, protecția mediului și educație tehnologică) aprobate de M.E.N., în cel puțin unul din anii de liceu - candidaților care au obținut premiul I, II sau III la etapa națională a Concursului de chimie „Petru Poni”, în cel puțin unul din anii de liceu. - candidaților care au obținut premiul I la Concursul Național de Chimie „Irinyi Janos.”)