Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia

Társaságunk célkitűzéseit figyelembe véve született meg a gondolat, hogy szervezzünk Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciát, mely olyan szakmai fórum kíván lenni, amelyen ki-ki a maga érdeklődési területén, éppúgy mint a rokon tudományok háza táján megtalálja azt a szakmai, tudományos élményt, mely gyarapít és töltetet ad mindnyájunknak a
további szakmai tevékenységünkhöz.

A konferencia célja: lehetőséget teremteni az erdélyi, magyarországi, illetve más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik kölcsönös bemutatására, az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre.

Első ízben 1999-ben szerveztük meg Szovátafürdőn, a Teleki Oktatási Központban, melyen jelen voltak a hasonló magyarországi szervezetek (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület – OMBKE, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyarhoni Földtani Társulat – MFT) képviselői is.

Immár hagyományossá vált rendezvényünk résztvevői nemzetközileg is elismert belföldi és külföldi magyar ajkú szakemberek, szakmai szervezetek, egyesületek, oktatási intézmények képviselői, kutatóintézetek tudományos munkatársai, ipari vállalatok mérnökei, magánvállalkozók. A plenáris előadásokat felkért hazai és magyarországi előadók tartják.

A szakosztályi előadások négy fő témakör köré csoportosulnak: bányászat, kohászat, földtan és tudománytörténet, ezek keretén belül az egyetemi hallgatók is tartanak előadásokat, illetve színvonalas tudományos dolgozatok szerzőit hallgathatják.

A magyarországi társszervezetek és hasonló intézmények közül rendszeresen jelen vannak az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, a Magyar Öntészeti Szövetség, a Miskolci Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem képviselői.

A Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáink hagyományához híven a résztvevők számára minden évben szakmai kirándulásokat szervezünk.

A konferencia keretében elhangzó tudományos előadások kivonatai a konferencia kiadványában látnak napvilágot. Az eddig elektronikusan megjelent konferencia kiadványok megtalálhatóak a következő linken: https://ojs.emt.ro/bkf