EMT WWW.EMT.RO
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
 
 
 
» Főoldal
» Magunkról
» Szervezeti szabályzat
» Fiókszervezetek
» Szakosztályok
» Elnökség - Ügyvezetés
» Tevékenységeink
» Rendezvénynaptár
» Tudományos konferenciák
» Oktatási tevékenység
» Kiadványok
» Digitalizálás
» Egyéb rendezvények
» Aktuális hírek
» Kapcsolat
» Belépési nyilatkozat
» Magánszemélyek
» Jogi személyek
» Támogatóink
» Partnereink
 
Erdélyi Magyar Műszaki
Tudományos Társaság

400750 - Cluj Napoca | O.P. 1, C.P. 140
jud. Cluj | Romania

tel./fax: +40-264-590825
+40-264-594042

emt@emt.ro
www.emt.ro
magyar română english
Magyar Română English
 
EMT
az EMT kiadványokban megjelenõ cikkek formai követelményeirõl
Oldal és margók beállítása
A/4 papírméret (210x297 mm), 25 mm-es margóbeállítás (jobb, bal, alul, felül), fejléc, lábléc 13 mm- es távolsága a lap szélétõl.
 
A címrendszer tagolása
A dolgozat címe

Times New Roman 16 pt., félkövér, középre igazított, utána 12 pt. térköz
Cím magyar és angol nyelven
(a Műszaki Szemle című folyóiratban közölt cikkek esetén románul is!)


Szerzõ(k)
Times New Roman 11 pt., dőlt, félkövér, középre igazítva; utána 12 pt. térköz
Szerzõk teljes neve (VEZETÉKNÉV csupa nagybetûvel), doktori, vagy más címek, beosztás megjelölésével
Több szerzõ esetében a nevek utáni számmal, illetve a munkahelyek elõtti azonos számmal történõ jelöléssel fejezzük ki az illetõ hovatartozását.

Munkahely(ek), cím, elérhetõség
Times New Roman 10 pt., normál, középre igazítva, utána 40 pt. térköz
A munkahely pontos megnevezése és székhelye, cím, tel., fax, e-mail, honlap
Abstract
Times New Roman 11 pt., dõlt, sorkizárt
4-5 soros angol nyelvû rövid összefoglaló

Abstract
Times New Roman 11 pt., dõlt, sorkizárt
4-5 soros román nyelvű rövid összefoglaló
(a Műszaki Szemle című folyóiratban közölt cikkek esetén)

Összefoglaló
Times New Roman, 11 pt., dõlt, sorkizárt
4-5 soros magyar nyelvű rövid összefoglaló

Kulcsszavak
Times New Roman, 11 pt., normál, sorkizárt
a szerzõ(k) megítélése szerinti legfontosabb 5 kulcsszót adjá(k) meg

1. FEJEZETCÍM
Times New Roman 14 pt. félkövér, nagybetûs, balra igazított, sorszámozott, elõtte és utána 12 pt. térköz

1.1. Alcím
Times New Roman 12 pt. félkövér, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt. térköz

1.1.1. További alcím
Times New Roman 12 pt. normál, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt. térköz
Más formai követelmények

Szövegtörzs
Times New Roman, 11 pt. normál, sorkizárt igazítás, normál sorköz, bekezdés elsõ sora (balról) 10 mm-el behúzva, az utolsó oldal legalább 2/3-ig betöltve. A bekezdések között ne hagyjon térközt.

Egyenletek
Középre igazított, sorszáma zárójelben a sor végére (jobbra zártan) tabulálva, elõtte és utána 12 pt. térköz. Elkészítésükhöz használja az MS-Equation Editor, vagy MathType egyenletszerkesztõ programokat.

Ábrák (grafikonok, fényképek, rajzok)
Times New Roman, 11 pt dõlt, normál sorköz, középre igazított. Az ábra alatt egyessel kezdõdõ - arab számokkal sorszámozott (1. ábra, 2. ábra ,......, n. ábra) ábraszám, alatta az ábra címe. Az ábrák számozása a cikkben folyamatos. Az ábrák nem lóghatnak ki a szövegtörzsbõl. Helyezze az ábrát a szövegbeli hivatkozáshoz a lehetõ legközelebb. Az ábrákat és képeket kérjük csak JPG formátumból beszúrni. Azonos ábrán belül szereplõ több grafikai elem elhelyezésekor - hogy azok egymáshoz viszonyított helyzete ne változzék meg, ne mozdulhassanak el - használja a Csoportosítás (Group) parancsot. Ne használja az ábrák szöveggel való körbefuttatását!

Táblázatok
Számítógépen szerkesztett, középre rendezve. A táblázat címe, amelyet a szövegtörzs betûképébõl kell kialakítani, a táblázat felett balra, jobbra pedig sorszáma: pl. 1. táblázat. A táblázatok számozása a cikkben folyamatos. Alatta a számítógépen szerkesztett táblázat, középre rendezve. Ne készítsünk a szövegtükör méretét meghaladó szélességû táblázatot!

Lábjegyzetek
A lábjegyzetek használata kerülendõ, jól helyettesíthetõ szöveg közötti zárójeles megjegyzéssel!

Irodalmi hivatkozások
Times New Roman, 10 pt normál, normál sorköz, balra igazított. A szöveg végén, szögletes zárójelben sorszámozva, a ábécé alapján célszerû közölni. A szövegtörzsben az idézett irodalmak sorszámát szintén szögletes zárójelben kell feltüntetni. A hivatkozott irodalmat az alábbi módon kérjük megadni:
- Könyv(ek) esetén: A szerzõ(k) neve, a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás helye, a kiadási idõ.
- Cikk esetén: A szerzõ(k) neve, a cikk címe, a kiadvány (folyóirat) címe, a kiadó neve, kiadás ideje, folyóiratnál évszám/szám, a hivatkozott cikk elsõ és utolsó oldala.

Megjegyzés
- A dolgozat szövegezésénél MS Word for Windows ('97, vagy 2000) szövegszerkesztõt használjon.
- Az írásjelek (pont, vesszõ, kettõspont, stb.) elé a szövegben ne tegyen szóközt, utánuk viszont mindig.
- Használja az automatikus elválasztást, szükség esetén a szavakat a sor végén feltételes
elválsztójellel (Ctrl —) válassza el.
- Kezdõ idézõjelnek az Alt-0132 kódot használja („), míg záró idézojelnek az Alt-0148 kódot (”).
- A nagy kötõjel és a gondolatjel kódja Alt-0150 (—).
- Élõfej, élõláb használatát kérjük mellõzni.
- A cikket nem kell oldalszámozással ellátni!

- Az e-mailen küldendõ állomány mérete MS Word formátumban (*.doc, vagy docx) nem haladhatja meg az 3Mb-t!!!!!!

A kéziratok tartalmáért a szerzõ teljes felelõsséggel tartozik.